Nature Works er stiftet den 2. februar 2020. Virksomheden ejes og drives af Ann Berit Frostholm.

Jeg er uddannet cand.techn.soc. i 2006 med speciale i natur- og landskabsplanlægning og forvaltning. I mit professionelle virke har jeg arbejdet med alle facetter af naturbeskyttelse og naturforvaltning. Som projektleder, naturformidler og gennem interessevaretagelse. Jeg har arbejdet lokalt, nationalt og internationalt med biodiversitet.

Gennem mit virke har jeg opnået et solidt kendskab til Danmarks natur og landskaber, årsagerne til tabet af biodiversitet og de virkemidler, der kan gøres brug af for at bevare og udvikle biodiversiteten. Jeg har flyttet lovgivning og holdninger, og sikret varig beskyttelse af noget af landets fineste natur i samarbejde med frivillige, lodsejere, kommuner, statslige myndigheder, politikere og virksomheder.

Jeg har medvirket til stiftelsen af Foreningen for Udendørsterapi Danmark, hvor jeg har varetaget hvervet som næstformand i perioden 2018-2021. Sideløbende har jeg efteruddannet mig inden for natur, krop og psyke og er certificeret Nordisk Skovbadsguide. Det er den platform jeg står på, når jeg tilbyder sundheds- og trivselsfremmende forløb.