Ønsker du en begravelse i naturen?

Mange drømmer i dag om at blive begravet i naturen. Siden 2008 har det været lovligt at blive begravet i en urne i uindviet jord i en godkendt skov. Men det harmonerer ikke med ønsker om kistebegravelse i indviet jord i naturen. Da min far døde i 2020 opstod ideen om at invitere naturen ind på kirkegården. Da han holdt meget af naturen og jeg til daglig arbejder med biodiversitet, lå det lige for at skabe et levende eftermæle. Med en velovervejet plantesammensætning har vi inviteret sommerfugle til at sværme om hans gravsted. En nøje udvalgt træstub af ask som mindesmærke giver plads til de insekter og svampe som nedbryder dødt materiale. På den måde bidrager gravstedet til at skabe et mikromiljø for den trængte biodiversitet samtidig med, at det giver glæde både for familien og andre besøgende.

Inviter naturen ind på kirkegården

Naturgravstedet er et koncept skabt af Nature Works, et naturdesign til beplantning af urne- og kistegravsteder på kirkegårde. De forskellige naturdesigns gør det muligt at blive begravet i naturen over hele landet, fordi du med dit valg inviterer naturen ind på kirkegården.

Hvert design består af en unik sammensætning af vilde danske planter der gavner biodiversiteten. De er nøje udvalgt som værts- og fødeplanter for sommerfugle, vilde bier og andre insekter med blomstring fra det tidligste forår til ind i efteråret. Som besøgende vil du møde et levende og sanseligt gravsted, som er indbydende at opholde sig ved, når du kommer for at mindes.

Derfor skal du vælge naturgravstedet

Naturgravstedet er en tidssvarende løsning til afdøde og pårørende, der ønsker at give plads til naturen og bidrage til den grønne omstilling, også i efterlivet. Det er en varig løsning, da de valgte planter er flerårige, og derfor ikke udskiftes hvert år som det er tilfældet med de etårige sommerblomster som ofte anvendes på gravsteder i dag.

Over en kort årrække danner planterne et tætsluttende dække på gravstedet, så ukrudtslugning minimeres.  Ingen af de valgte planter har aggressiv frøspredning. Dermed undgås utilsigtet frøspredning til nabogravsteder eller andre dele af kirkegården. Derfor er naturgravstedet stort set selvvedligeholdene efter den første vækstsæson.

Naturgravstedet anbefales til grøn kirkegård

Er du leder af en kirkegård, som enten er registreret som Grøn kirkegård eller ønsker at blive det som led i den grønne omstilling, så er naturgravstedet en oplagt mulighed. Med de forskellige naturdesigns, som er tilpasset standard urne- og kistegravsteder, får I en afstemt løsning som tilgodeser biodiversiteten og opfylder adskillige punkter i ”Bliv grøn kirkegård – tjekliste til at blive en mere klima- og miljøvenlig kirkegård” udgivet af Grøn Kirke. Nature Works kan også bidrage med kvalificeret rådgivning om, hvordan I skaber løsninger uden for de udlagte gravsteder som gavner naturen på kirkegården. Der tages afsæt i de lokale naturforhold, designes løsninger ud fra de forhold og krav der er på jeres kirkegård, og ydes praktisk vejledning og formidling omkring de valgte tiltag.

Hvordan får jeg et biodiversitetsvenligt gravsted?

Hos Nature Works kan du købe et færdigt naturdesign bestående af en principskitse og en planteliste, som viser hvilke planter der skal benyttes og hvor planterne skal placeres på gravstedet for at få det ønskede udtryk, samt en vejledning til hvordan det anlægges. Det gør det enkelt for dig som pårørende eller graver at etablere et levende naturgravsted og et varigt eftermæle.

Du kan vælge mellem flere forskellige naturdesigns, der er tilpasset et urnegravsted samt kistegravsted til henholdsvis en og to personer. Der er designs til både solbeskinnede og skyggefulde gravsteder. Er du pårørende, så husk på forhånd at spørge graveren på din kirkegård, om det er i orden at lave et grønt og naturbevarende eftermæle på gravstedet frem for et traditionelt anlæg perlesten og stedsegrønt.

Priser for et design til naturgravstedet

  • Urnegravsted, 1 x 1 meter: 625,00 kr.
  • Kistegravsted, 1 pers. 1,2 x 2,6 meter: 1000,00 kr.
  • Kistegravsted, 2 pers. 2,4 x 2,6 meter: 1375,00 kr.

Priserne er incl. moms. Med hvert design følger en skitse og en planteliste, som viser hvor planterne skal placeres, samt en vejledning til anlæg. Hvor det er muligt henvises også til forhandlere af planter. Har du/I særlige ønsker, så kan jeg lave en løsning specielt til jer på bestilling. Du finder mail og telefonnummer her på siden under kontakt. Ønsker du/I en mindestub i eg eller asketræ kan den bestilles hos DK Skov og Have på Fyn. Mindestubben kan forsynes med en vejrbestandig mindeplade med inskription som kan bestilles hos Aalborg Bronzestøberi.

Det første gravsted af denne type blev anlagt i september 2021 på Bellinge Kirkegård, i Odense SV.

Samarbejdspartnere