Giv plads til vild natur hos jer

Står I på spring til at hjælpe den trængte vilde natur? Mangler I inspiration til og viden om, hvordan I griber opgaven an? Flere og flere virksomheder, boligselskaber og grundejerforeninger vælger at omlægge deres grønne områder, så de gavner biodiversiteten. Det er helt i tråd med tidsånden at tage samfundsansvar og bidrage til udmøntning af FN’s verdensmål. Velvalgte indsatser for biodiversiteten kan også smitte positivt af på medarbejdernes trivsel og virksomhedens omdømme.

Omsæt beslutninger til effekt for biodiversitet

Skal firmalogoet præges i vilde urter ved indgangspartiet? Skal urterigt græsland tiltrække sommerfugle og vilde bier? Eller skal 10.000 skridt-stien gå gennem et skovmiljø med krogede veterantræer? Nature Works arbejder med naturen og tager jer i hånden fra idé til drift. Sammen afklarer vi jeres mål og ønsker til projektet, og jeg undersøger stedets naturindhold og -potentialer som grundlag for en design- eller driftsplan for området. Ofte kan der bygges videre på naturelementer, der allerede er på arealet. Så er opgaven at supplere med nye naturelementer og justere driften, så den understøtter udvikling af en rigere natur hos jer.

Vil I opleve succes med jeres biodiversitetsindsats, så er det en god idé på forhånd at overveje:

 • Hvad er formålet for jer? (missionen)
 • Hvad vil I gerne opnå på sigt? (målsætningen)
 • Hvor mange ressourcer vil I bruge på det? (økonomi, personale, kommunikation)
 • Vil I samtænke flere funktioner med biodiversitet som trivsel, ophold, motion, fællesskab, klima?
 • Har jeres naboer også planer i den retning og vil de være med? (samarbejde, opbakning)

Start med naturdesignet

Få en driftsvejledning

Formidling er vigtig

Et naturdesign er jeres arbejdsplan for, hvordan der kommer mere biodiversitet på jeres sted.

Nature Works udarbejder en designplan som indeholder en beskrivelse af de valgte indsatser, frø- og plantelister samt en principskitse, der illustrerer ideen, eller en målfast tegning til brug for anlæg.

Light-versionen er en kort oversigt over naturelementer og/eller planter, I kan supplere med på stedet. Hvad der giver mening hos jer, afhænger af ambitionsniveauet, og hvad det naturmæssige udgangspunkt er på stedet.

Naturen er dynamisk. Jordbund, vejforhold og driftsmetoder har betydning for, hvordan planter udvikler sig. Der kan fx være en frøpulje i jorden, som giver et andet udtryk end forventet.

Derfor tilbyder Nature Works at udarbejde driftsvejledninger til jeres driftspersonale. En drifts-vejledning indeholder en tidsplan for året med anbefalinger om såning, plantning, slåning mm.

I kan vælge at tilkøbe tilsyn med arealet. Så besøger jeg stedet 1-3 år efter anlæg og udarbejder en tilsynsrapport med anbefalinger til driften fremadrettet.

At give plads til den vilde natur handler i høj grad om at ændre mindset. Bliver det rodet? Hvad siger naboerne? Hvad gør planterne og de store sten godt for? Hvilke arter lever hvor? Hvorfor er der områder med bar jord? Gør det noget at barken er revnet?

Natur Works kan hjælpe med at inspirere og skabe forståelse for biodiversitetsindsatserne. Baggrunden for de vilde initiativer kan formidles i tekster og billeder til plancher på ”byggepladsen”, plakater til indendørs ophæng, foredrag for ansatte, samarbejdspartnere, naboer mv., rundvisning i området ol.

Processen tilpasses jeres behov og ønsker

Nature Works tilbyder rådgivning fra idé til drift og tilsyn med arealet. Ofte vil et forløb indeholde:

 • En afklarende samtale som sætter rammer for opgaven
 • Møde og besigtigelse på stedet
 • Undersøgelse af naturpotentialet med afsæt i stedet og det omgivende landskab
 • Udarbejdelse af en designplan med principskitse, planteliste og eventuelt leverandørhenvisning
 • Udarbejdelse af driftsvejledning til driftspersonalet.
 • Formidlingsmateriale der forklarer de vilde tiltag, og synliggør intensionerne for kunder og naboer.
 • Et foredrag om vild natur til et fyraftens- eller personalemøde.

Priser

Alle biodiversitetsprojekter er unikke. Derfor er aftales priser individuelt med afsæt i jeres behov for rådgivning. Kontakt mig for en afklarende samtale, så udarbejder jeg et uforpligtigende tilbud på opgaven til jer.